Himlen över Göteborg om planeterna var lika nära som månen

Merkurius

Originalbild: Daniel Jonsson
Originalbild: Daniel Jonsson

Venus

GBG-Venus

Mars

GBG-Mars

Jupiter

GBG-Jupiter

Saturnus

GBG-Saturnus

Uranus

GBG-uranus

Neptunus

GBG-Neptunus

Månen

GBG-Månen

Bonus: Tatooine (Star Wars)

GBG-Tatooine

Bonus: Mustafar (Star Wars)

GBG-Mustafar